Serdecznie witamy w Elektronicznym Generatorze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom trzeciego sektora, wdrożona została nowoczesna aplikacja usprawniająca m. in. proces składania i oceny ofert realizacji zadania publicznego składanej przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa, w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach otwartych konkursów ofert i w trybach pozakonkursowych.

Biorąc pod uwagę wysoką jakość funkcjonowania aplikacji – Elektronicznego Generatora – żywimy nadzieję, że narzędzie to przyczyni się do sprawnego składania ofert na realizację wielu wspaniałych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców naszego regionu.
Dzięki Elektronicznemu Generatorowi wypełnianie wniosków będzie szybsze i pozwoli wyeliminować najczęściej popełniane błędy m.in. logiczne i rachunkowe.
W Elektronicznym Generatorze publikowane są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ogłoszone
przez Prezydenta Miasta Częstochowy.
Ogłoszenia dostępne w Elektronicznym Generatorze dotyczą wszystkich otwartych konkursów ofert z każdej dziedziny.
To propozycje m.in. z zakresu edukacji, pomocy społecznej, sportu czy kultury.
Zachęcamy do udziału w otwartych konkursach ofert.

W celu rozpoczęcia procesu składania oferty na konkurs/tryb uproszczony, proszę kliknąć w zakładkę „AKTUALNE KONKURSY/ZŁÓŻ OFERTĘ”.

W dowolnym momencie można przerwać wypełnianie oferty (należy ZAPISAĆ ofertę, przed jej opuszczeniem), a następnie do niej powrócić poprzez wybranie zakładki „MOJE DOTACJE” (w prawym górnym rogu).